Max Andersson

”Christofer Fjellner vilseleder för att plocka politiska poänger”

I en debattartikel i BLT hävdar Christofer Fjellner (M) att ”Miljöpartiet sviker världens fattiga” (BLT den 12 december). Det är förstås rent trams, något Fjellner är mycket väl medveten om skriver jag, Madeleine Norman och Olle Hilborn i BLT.

Det är inte första gången Christofer Fjellner (M) kommer med den här typen av ogrundade och direkt oseriösa anklagelser mot Miljöpartiet. Han har gjort liknande utspel under fem års tid, trots att han vet att han har fel.

Fjellner vet exempelvis mycket väl att Samoa är svartlistat av EU för att motverka kampen mot skatteflykt. I praktiken fungerar Samoa som ett skatteparadis, trots omfattande propåer från EU. Att unionen i detta läge skulle ge landet särskilda och långtgående handelsförmåner vore direkt kontraproduktivt, varför Miljöpartiet också valde att rösta nej.

Han vet också att vår tidigare EU-parlamentariker Isabella Lövin röstade för ett handelsavtal med Pakistan, men att Miljöpartiet i ett senare skede röstat nej till ytterligare handelsförmåner. Detta då Pakistan i samma votering klumpades ihop med Burma, ett land som vid tidpunkten främst var känt för att systematiskt bryta mot internationell arbetsrätt, bland annat genom tvångsarbete, och därför fått sina förmåner indragna. Fjellner vet också att anledningen till att Miljöpartiet röstade nej till ett handelspaket med sex afrikanska länder var för att avtalet bland annat saknade tydliga regler om mänskliga rättigheter, kunde skada det regionala samarbetet samt helt saknade effektiva efterlevnadsmekanismer när det gäller hållbar utveckling.

Sanningen är att Fjellner inte bryr sig om detta. För honom är handelspolitik ”för eller emot”, ”ja eller nej”, det finns inget utrymme för reservationer gällande mänskliga rättigheter, miljön eller arbetet mot skatteflykt. Just här går en tydlig skiljelinje mellan Miljöpartiet och Moderaterna, just för att vi faktiskt ställer krav i handelspolitiken. För oss är ökad handel ett verktyg, inte ett självändamål.

Allt det här vet som sagt Fjellner. Vi och andra miljöpartister har genom åren bemött de här påståendena flera gånger. Trots det skriver han ånyo en lika tondöv artikel på temat.

Vi kan bara beklaga att han tycks beredd att medvetet vilseleda i sin alltmer desperata jakt på politiska poänger. I den jakten får tydligen både fakta och vanlig hederlighet stiga åt sidan.

Max Andersson (MP), EU-parlamentariker
Madeleine Norman (MP), språkrör MP Karlskrona
Olle Hilborn (MP), språkrör MP Karlskrona