Max Andersson

Lite skryt

Inför kongressen hade delar av partilinjen försökt tona ned kravet om utträde ur EU, i enlighet med den obegåvade mp-vanan att överge frågor där vi har folkligt stöd om inte alla i partiet håller med. Konsensustrams!

Efter debatten i utskottet insåg dock partistyrelsen vart åt det lutade, och gjorde en så halsbrytande reträtt att de nästan förnekade att frågan om nedtoning varit på tal. Peter och Maria gjorde också ett utmärkt jobb framför TV-kamerorna.

För övrigt så gillade jag rapporteringen i GP.