Max Andersson

Bra kongress

Nyss hemkommen från Borås kan jag bara konstatera att det var en lyckad kongress. Så heter det visserligen alltid – en gång skrev jag till och med en rapport som lyckades fokusera på de positiva besluten på mediakatastrofen i Luleå 2001 – men den här kongressen var rejält lyckad.

Mediabilden blev bra. Rapporteringen från kongressen fokuserade varken på klädstil eller konflikter utan på politiska förslag som friår, trängselavgifter, solfångare och utträde ur EU. Partiet framstod som enat, idérikt och regeringsdugligt. De politiska besluten blev bra i verkligheten också (med några enstaka undantag). Realosarna insåg att de för svaga för att ställa till bråk, och vi pragmatiker fick chansen att komponera ett bra valmanifest som kunde få stöd av hela partiet. Det lyckades.

Till och med maten var okej.