Max Andersson

Monstret är hungrigt och ropar efter mat

EU-höjdarna har ett problem. EU:s medlemsländer vill nämligen inte ge dem tillräckligt med pengar att spendera på central nivå. Så nu diskuterar EU-parlamentets särskilda arbetsgrupp för ökade inkomster olika metoder att beskatta EU-medborgarna direkt. Ett av förslagen är att införa EU-skatt på e-post och SMS. En nivå som nämns är 14 öre per SMS.

Förslagen sägs underligt nog ha tagits väl emot i EU-apparaten. Om det går igenom – vilket är tveksamt då medlemsländerna än så länge har kvar vetorätten när det gäller skatter – så kan vartenda SMS du skickar i framtiden sponsra den franska jordbruksindustrin med 7 öre.

Det är precis den här sortens förslag som får människor att älska Unionen.