Max Andersson

”Vakna S! Jag har ansökt om en gruva på er heliga plats”

Max och Kitty på Bommersvik I tisdags lämnade jag in en prospekteringsansökan till bergmästaren för att få leta efter bly, järn, zink och kobolt och i framtiden starta en gruva på Bommersvik, den svenska socialdemokratins kursgård och hjärta. Syftet är att testa gränsen för den svenska minerallagen, en av de mest exploateringsvänliga i Europa. Jag är beredd att göra provborrningar för att S ska förstå hur orimlig lagstiftningen är, skriver jag i Expressen.

Ett prospekteringstillstånd är löjligt enkelt att ansöka om, kraven på den som vill prospektera är extremt låga och det gäller oavsett vem som äger marken. När tillståndet klubbas lägger sig hotet om framtida gruvexploatering som en mörk skugga över platsen. Om det krävs att jag gör provborrningar i Bommersvik för att även Socialdemokraterna ska förstå hur orimlig lagstiftningen är i dag, så är jag beredd att göra det. 

Sveriges regering annonserar i internationella företagsbulletiner och bjuder in utländska företag att prospektera malm i Sverige. Man lockar med en extremt låg mineralavgift, chans till stora vinster och snabba besked om prospekteringstillstånd. De sista tio åren har vi också sett en våg av ansökningar från små oseriösa bolag som vill göra snabba klipp. Myndigheten Bergsstaten har gett många tillstånd för provborrningar på platser där exploatering skulle vara förödande, som Gallók i renbeteslandet nära världsarvet Laponia, Norra Kärr vid Sveriges största dricksvattenkälla Vättern, samt i Österlen där både jordbruk och grundvattentäkter riskerar att gå förlorade.

Gruvpolitiken spårar ur 

En majoritet i Riksdagen vill nu förenkla beslutsfattandet genom att snabba på miljöprövningarna. Syftet är i slutänden att öka exploateringen. Vi i Partiet Vändpunkt vill i stället se en helt annan gruvpolitik i Sverige och EU. Det behöver bli tuffare prövningar för att starta gruvor. När brytning sker ska det finnas garantier för att vinsterna stannar i regionen och i landet samt att avsättning finns för att skydda miljön under och efter brytningen mot föroreningar och olyckor.

Vi har sett en våg av ansökningar från små oseriösa bolag som vill göra snabba klipp. Myndigheten Bergsstaten har gett många tillstånd för provborrningar på platser där exploatering skulle vara förödande.

Gruvbrytning innebär alltid stora ingrepp i miljön. Stora mängder fossil energi går åt för att spränga berg och krossa malm. Det skapas stora berg av krossmassor och stora avfallsdammar med tungmetaller som riskerar att förgifta dricksvatten och vattensystem nedströms under århundraden. Det finns gott om exempel på när gruvföretagens rutiner brustit och naturen och lokalsamhällen tagit skada.

Partiet Vändpunkt vill se hållbarhet 

Partiet Vändpunkt är ett nytt parti som kämpar för både miljön och ekonomisk rättvisa. Vi vill se en ny och långsiktigt hållbar mineralpolitik som fokuserar på att återvinna de mineraler som redan finns ovan jord. EU kan mångdubbla stödet till metallåtervinning, i linje med sina ambitioner för cirkulär ekonomi. De nya metaller som behöver brytas ska tas upp på platser och med teknik som minimerar påverkan på miljön. Vi vill införa möjligheten till kommunala veton mot gruvplaner och att hänsyn måste tas till långsiktiga näringar som turism, jordbruk och renskötsel. Partiet Vändpunkt kommer att motverka alla förslag i Sverige och EU som syftar till att underlätta kortsiktig gruvexploatering. Vi behöver en ny mineralpolitik.

Partiet Vändpunkt är ett nytt parti som kämpar för både miljön och ekonomisk rättvisa. Vi vill se en ny och långsiktigt hållbar mineralpolitik som fokuserar på att återvinna de mineraler som redan finns ovan jord. EU kan mångdubbla stödet till metallåtervinning, i linje med sina ambitioner för cirkulär ekonomi. De nya metaller som behöver brytas ska tas upp på platser och med teknik som minimerar påverkan på miljön. Vi vill införa möjligheten till kommunala veton mot gruvplaner och att hänsyn måste tas till långsiktiga näringar som turism, jordbruk och renskötsel. Partiet Vändpunkt kommer att motverka alla förslag i Sverige och EU som syftar till att underlätta kortsiktig gruvexploatering. Vi behöver en ny mineralpolitik.

Max Andersson