Max Andersson

”Rösta på en bra internetpolitiker på söndag”

Max Andersson framför ett blommande träd

Rösta på en politiker som bryr sig om internet, skriver jag i Computer Sweden.

Vikten av politiker som bryr sig om internet kan inte underskattas, det visar vårens uppmärksammade omröstningar i EU-parlamentet om nätet. Tyvärr är vi än så länge för få. Vi har lyckats skademinimera och få bort de värsta förslagen, men vi har misslyckats med att stoppa uppladdningsfilter och licenskrav för att länka till nyheter. Framtidens internet kommer att bli sämre. Nästa mandatperiod kommer det verkligen att behövas politiker som bryr sig om internet.

Många frågor i EU-parlamentet avgörs med en mycket liten marginal. Internetfrågorna är inget undantag från detta.

Ett exempel är frågan om uppladdningsfilter. Många EU-parlamentariker var osäkra på vad som verkligen stod på spel och beslutade sig inte förrän i sista stund hur de skulle rösta. Ett viktigt beslut som hade kunnat ta bort de skadliga uppladdningsfiltren förlorades med endast fem röster. Nu står vi istället med ett direktiv som kommer att leda till svårigheter för mindre aktörer och som riskerar att orsaka inskränkningar i yttrandefriheten.

Ett annat exempel är direktivet för förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online. Ärendet behandlades i expressfart för att beslut skulle hinna tas denna mandatperiod. Den så kallade entimmesregeln, som som ställer orimligt hårda krav på småföretag, röstades igenom med bara tre rösters marginal. I kombination med upphovsrättsdirektivet blir detta ett hårt slag och stärker nätjättarnas dominerande ställning än mer.

Bara ett par till EU-parlamentariker som intresserar sig för internetfrågor hade kunnat göra stor skillnad och hindrat dessa dåliga beslut från att tas. Vill man se något upplyftande i det hela så är det att det majoriteten lätt kan förändras. Bara ett par EU-parlamentariker till som bryr sig kan göra stor skillnad. Några kunniga i varje politisk gruppering kan ha ett stort inflytande på sina kollegor och få de som står och väger att ta ett bra beslut. Eftersom att omröstningarna som vi har sett ibland bara avgörs med några rösters kan ett sådant inflytande vara det som fäller ett dåligt förslag eller får igenom ett bra.

För vi behöver vara medvetna om att digitaliseringen visar inga tecken på att avta. Tvärtom ser vi den ta plats i, och i många fall utveckla och förbättra, vårt samhälle. Det leder i många fall till stora förändringar, och förändringar möter ofta motstånd. Nästa mandatperiod kommer antalet IT-frågor att fortsätta öka, som det har gjort varje mandatperiod hittills. Det blir därför ännu viktigare att det i EU-parlamentet finns politiker som engagerar sig för ett fritt och öppet internet. För att se till att inte folks rättigheter inte blir inskränkta i onödan, eller att företag får alldeles för stora friheter och kontroll över privatpersoners liv på internet.

Partiet Vändpunkt har en progressiv internetpolitik. Vi vill se ett fritt internet, utan rutinmässig övervakning, uppladdningsfilter och länkavgifter. Vi värnar nätneutraliteten, vill skydda individens integritet och stärka de digitala allmänningarna. Vi förstår att internet är en del av folks vardag och den behöver vårdas med minst samma omsorg som den övriga infrastrukturen i samhället.

Om några dagar är det val till EU-parlamentet. Använd din röst väl och lägg den på en politiker som bryr sig om internet. De behövs och kan göra stor skillnad nästa mandatperiod.