Max Andersson

Tal mot datalagringsdirektivet 12 mars 2012


Det här är videon från demonstrationen mot datalagringsdirektivet i Göteborg 18 mars 2012. Mitt tal börjar 14 min och 30 sekunder in. Det hade redan varit många peppiga tal den här demonstrationen, så jag valde att istället säga något med mer folkbildande ambitioner.

”Det här är i grund och botten EU:s fel. Men innan det blev EU:s fel så var det Thomas Bodströms fel.”

När jag ser på talet flera efteråt slås jag av kontrasten med FRA-talen jag höll. Där försökte jag väcka hopp om att vi skulle vinna, men i slutändan så förlorade vi. När vi höll den här demonstrationen så visste vi att vi skulle förlora i riksdagen, men det dröjde bara några år tills att vi vann frågan i domstolen.

Det är inte bara datalagringsdirektivet som är upphävt i domstol. Den svenska datalagringslagen är också upphävd i domstol. Det är tveksamt om den datalagring som finns kvar skulle klara en domstolsprövning den heller. I många länder är datalagringen helt upphävd. Det är tack vare att väldigt många människor engagerat sig mot massövervakningen.

Som Heinlein brukade säga: Politik är en process som fortsätter!