Max Andersson

Orsak och verkan

Det är mindre än en vecka sedan jag lyfte ”svängdörrsproblematiken” och behovet av karantänsregler för övergångar mellan politik och näringsliv i en motion till miljöpartiets kongress. Och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO har redan fått in en artikel på DN-debatt där de också föreslår skärpningar.

Det är väldigt raskt jobbat, eller – betydligt troligare – ett tecken på att det är en bra idé som ligger i tiden.