Max Andersson

Datalagringsdirektivet har fallit!

EU-domstolen har idag ogiltigförklarat datalagringsdirektivet och slagit fast att det är ett oproportionerligt ingrepp i de mänskliga rättigheterna.

Domstolens pressmeddelande är värt att läsa i sin helhet. Enligt en kunnig jurist som Mark Klamberg innebär domen att även de lagar som EU:s medlemsländer stiftat för att genomföra direktivet ska upphävas. Men det är inte säkert, i alla fall inte om man frågar den moderata justitieministern Beatrice Ask som vill avvakta utredning trots att det direktiv som tvingade Sverige att införa datalagringen har fallit… Vi får se hur det utvecklas. Internetoperatören Bahnhof går hur som helst händelserna i förväg och slutar lagra trafikdata redan idag. Och miljöpartiets integritetspolitiska talesperson Maria Ferm har redan krävt att den svenska lagen ska upphävas.

För oss som kämpat emot datalagringsdirektivet i många år är dagens dom en viktig seger. Miljöpartiet har varit emot trafikdatalagringen hela vägen ända sedan Bodström först började ta upp det med riksdagen år 2005. Enligt vår mening är det helt orimligt att massövervaka alla människor i ett samhälle och lagra uppgifter om vem som tar kontakt med vem, när, var ifrån och hur länge. Det bygger upp enorma register med känslig information som både riskerar att missbrukas och hamna i orätta händer. Därför har vi också varit emot datalagringsdirektivet varje gång det röstats om det i riksdagen.

Frågan om att riva upp datalagringsdirektivet står som egen punkt i miljöpartiets EU-valmanifest. Och nu med 47 dagar kvar till valet är den redan uppfylld.

Men dagens dom innebär inte att frågan är vunnen permanent. Risken är stor att kommissionen och EU:s polisministrar kommer tillbaka med nya förslag på massövervakning efter EU-valet. Vi behöver många starka integritetskämpar i Bryssel som kan se till att de inte lyckas!

Uppdatering: Ibland händer saker snabbt. PTS meddelar att svenska operatörer inte längre behöver datalagra.