Max Andersson

EU-konstitutionen

Bra artiklar

Jonas Sjöstedt skriver med optimism om kampen för folkomröstningar i Flamman. Jesper Katz utbringar ett ”Halleluja för EU-fördraget” på Europaportalen. ”Tack för att vi med detta fördrag får behålla den uppskattade jordbrukspolitiken, att parlamentets månatliga resande till Strasbourg får fortsätta…