Max Andersson

Studio Ett om EU-konstitutionen

Radions Studio Ett hade ett inslag om EU-konstitutionen idag, där bland annat jag blir intervjuad.

Inslaget handlar om den bristande demokratin i processen kring den nya EU-konstitutionen. Enkelt uttryckt så har det tyska ordförandeskapet har satsat på hemlighetsmakeri istället för folklig förankring. I inslaget fick jag också möjligheten att säga något om hur man borde ha gjort istället.