Max Andersson

Bra artiklar

Jonas Sjöstedt skriver med optimism om kampen för folkomröstningar i Flamman.

Jesper Katz utbringar ett ”Halleluja för EU-fördraget” på Europaportalen.

”Tack för att vi med detta fördrag får behålla den uppskattade jordbrukspolitiken, att parlamentets månatliga resande till Strasbourg får fortsätta samt att inga lömska krav på att reformera den så oerhört billiga och välfungerande regionalpolitiken, fått gehör. För att vi skall leva i den bästa av alla världar återstår egentligen bara en sak; låt oss slippa en folkomröstning!”

”En EU-utrikesminister med diplomatkår är helt oundgängligt. De medlemsländer som inte är överens med Frankrike om vad EU ska tycka i olika frågor kan se den nya ordningen som ett utmärkt tillfälle att lära sig hålla käft. Det är ju något särskilt polackerna behöver öva sig i.”