Max Andersson

Jacques Delors vill folkomrösta om EU-grundlagen

Dagens stora nyhet på EU-fronten är att Jacques Delors har nu gått ut i fransk radio och förespråkat en folkomröstning om den nya EU-grundlagen.

Delors är socialdemokrat och var en mycket framgångsrik som ordförande för EU-kommissionen åren 1985-1995. Han är så mycket EU-anhängare som det överhuvudtaget är möjligt att vara.

England Expects översätter hans uttalande enligt AFP:

”If I was an MP today I would ”vote in favour of the compromise”, but he is a ”supporter of a second referendum to clarify the positions and to ensure that the opposition does not stiffen”.

Jag hoppas Mona lyssnar.