Max Andersson

Stoppa Lissabonfördraget!

På torsdag 20:e november röstar riksdagen om Lissabonfördraget. EUkritik.se har kampanjtips, och Junilistan har tagit fram en praktisk kampanjsida där du kan skicka e-post till ledamöterna i din valkrets.