Max Andersson

Film och spel-industrin spammar riksdagen

Av någon anledning har de fått för sig att det gynnar deras sak att spamma riksdagsledamöternas mejlboxar med identiska brev.

Hej,
Som anställd i ett bolag som livnär sig på att sälja film och spel så ber jag er att rösta igenom Sanktionsdirektivet för att upprätthålla upphovsrätten även på Internet. För mig är det helt ofattbart att inte Sverige har antagit direktivet och istället skapat en frihamn för ”nätpirater”. Jag tror att vi alla är överens om att det är stöld att stjäla en DVD-film i en butik, men det är precis lika allvarligt att stjäla en film på Internet. Den enda skillnaden idag är att om du stjäl en film i en butik så riskerar du att bli bestraffad, men motsvarade stöld på nätet ignoreras. Jag kan omöjligt förstå hur vissa är tveksamma till en skärpt lagstiftning – stöld är alltid stöld oavsett om det sker i butik eller på Internet och vi uppmanar er således att anta Sanktionsdirektivet för att upprätthålla upphovsrätten även på Internet.

Det där är inget vidare bra lobby-brev, men visst hade det varit roligare om de formulerat sig så här istället:

Hej
Som anställd i ett bolag vars affärsmodeller för ögoblicket inte hänger med i den tekniska utvecklingen vill jag att staten ska försöka stoppa förändringen av samhället genom repressiva åtgärder.

Jag skickar detta brev till samtliga riksdagens ledamöter, men det innebär inte att jag har koll på frågan jag skriver om. Jag har inte förstått att Sverige är tvunget att införa sanktionsdirektivet på grund av EU-medlemskapet, men jag tror å andra sidan att direktivet innehåller betydligt mer än vad det i själva verket gör, och det är egentligen det som jag vill att ni ska rösta för.

Enligt min mening finns det inga som helst skillnader mellan immateriella och materiella ägodelar, och kopiering är allså precis samma sak som stöld. För mig är det helt ofattbart hur någon kan vilja föra en nyanserad diskussion där man både tar hänsyn till internetanvändares och kulturproducenters legitima intressen, och jag kan omöjligt förstå hur någon kan vara tveksam till att låta privata företag börja leka polis och skicka utpressningsbrev.

Vänliga hälsningar
NN