Max Andersson

Självständig växelkurs är bra för Göteborg

GöteborgsPostens ledarsida kräver idag att Sverige ska gå med i EMU. Deras något ogenomtänkta argument är att Västtrafiks nästa inköp av spårvagnar från Italien blir 18% dyrare än den förra leveransen på grund av kronans kurs gått ner på sistone. Men GP:s ledare glömmer bort att det också finns fördelar med den nya växelkursen.

Svensk export till EU och USA gynnas ju i motsvarande grad av förändringen. Smarta företag väljer att köpa mer från Sverige, och svensk exportindustri får bättre betalt.

Sverige är ett exportberoende land och vi har drabbats hårt av dollarraset och den internationella lågkonjukturen. Men det faktum att vi står fria från EMU dämpar nedgången och gör att vi klarar krisen mycket bättre. Särskilt Göteborg och andra städer i Västsverige med mycket exportindustri gynnas av detta.

Tack vare den nya kronkursen så får både SAAB och Volvo lättare att klara den här krisen. Att våra nya fina Sirio-spårvagnar blir lite dyrare är ett billigt pris att betala.