Max Andersson

Falkvinge har fel!

Piratpartiets trevlige ordförande Rick Falkvinge har precis kritiserat miljöpartiet på tvivelaktiga grunder på sin blogg. Vad som tycks ha hänt är att han hittat ett missvisande citat, som han återgett utan att tänka efter om det stämmer.

Låt mig börja med att säga Miljöpartiet är och förblir motståndare till IPRED. Vi är lika mycket mot nu som när vi skrev vår riksdagsmotion om IPRED, som bland annat hyllades av bland andra en viss Falkvinge.

Motionen håller nu på att behandlas i Näringsutskottet, och utskottet har beslutat sig för att inhämta Kulturutskottets yttrande i frågan innan de tar fram sitt eget förslag till beslut i frågan. Utskottets majoritet är som väntat för IPRED, men miljöpartiets ledamot Esabelle Dingizian håller inte med utan har en så kallad ”avvikande mening”, som Rick citerar delvis.

Esabelle Dingizian (MP): Jag anser därför att det är viktigt att upphovsmännen får fullgod ersättning för det arbete de utför. Får inte upphovsmannen ersättning för sina verk kommer både nyskapande och kreativitet att hämmas. Upphovsrätten måste därför fungera väl, med regler som säkerställer att den fungerar som den är menad att göra. Jag ställer mig därför positiv till att upphovsrätten säkerställs.

Det här låter ju inte alls som miljöpartiets politik! Så min första reaktion när jag läste citatet på Ricks blogg var att göra det som han borde ha gjort från början. Det vill säga följa länken, och läsa det Esabelle skrev i sin helhet:

Esabelle Dingizian (mp): Det ligger ofta många år av utbildning och hårt arbete bakom varje kulturellt skapande person. Jag anser därför att det är viktigt att upphovsmännen får fullgod ersättning för det arbete de utför. Får inte upphovsmannen ersättning för sina verk kommer både nyskapande och kreativitet att hämmas. Upphovsrätten måste därför fungera väl, med regler som säkerställer att den fungerar som den är menad att göra. Jag ställer mig därför positiv till att upphovsrätten säkerställs. De förslag som läggs fram i propositionen tillgodoser emellertid inte i tillräcklig utsträckning behovet av ett tydligare integritetsskydd för att undvika att Internetanvändares personuppgifter används i olämpligt syfte.

Den som bara läser den förkortade versionen får intrycket att miljöpartiet blivit för IPRED. Läser man den texten i sin helhet ser man däremot att även vår ledamot i kulturutskottet argumenterar för att IPRED-lagen ska avslås!

Miljöpartiet är fortfarande emot IPRED, och Rick Falkvinges tal om ett miljöpartistiskt ”haveri” håller inte för den enklaste faktakontroll.

Hans kritik mot vänsterpartiets Siv Holma i samma blogg-post är dock mer välmotiverad. Men det överlåter jag åt andra att blogga om, även om jag starkt betvivlar att Siv Holma är representativ för sitt parti i den här frågan.

En tanke om “Falkvinge har fel!