Max Andersson

Klipp och klistra på DN-debatt

Tack vare en läsvärd postning på Sänd mina rötter regn hittade jag följande guldkorn om dagens DN-artikel om EMU hos Håkan Tribell [artikeln i Neo, ”Raderna som redaktören slängde”, finns ej på nätet längre.]

Jag talade lite med Harry Flam före presskonferensen och han var inte glad. Mats Bergstrand på DN hade tagit bort några vitala meningar i artikeln. Det räcker med att läsa SNS pressmeddelande för att se betydelseskillnaden (min markering nedan):

Nu är det gynnsamt för Danmark att ansluta sig till valutaunionen medan det för Sverige och Storbritannien inte är helt klart att vinsterna av ökad handel och ökad växelkursstabilitet överväger kostnaden av att mista en självständig penningpolitik.

Detaljer, detaljer…

Up-date: Riksdag och Departement skriver också om detta.