Max Andersson

Sarkozy: Nej till Turkiet, ja till mer EU-makt

Den franske inrikesministern (och högerns trolige presidentkandidat) Nicolas Sarkozy föreslår nu att EU:s grundfördrag ska ändras genom vad han kallar ett ”minifördrag”. Exakt hur resultatet av ett mini-fördrag skulle skilja sig från konstitutionen är dock oklart. Sarkozy är mycket kortfattad på den punkten. Istället för att förklara hur mini-fördraget skulle skilja sig från konstitutionen så ägnar han sitt spaltutrymme åt att kräva ytterligare maktöverföringar som inte ens nämndes i EU-konstitutionen. Skillnaden kan bli mycket liten.

På en punkt är Sarkozy dock mycket tydlig med skillnaden. Han föreslår tvärt att det ska skrivas in i fördraget vilka länder som får och inte får bli EU-medlemmar. Turkiet lyfts särskilt fram som ett land som inte ska få gå med!

Planen verkar vara att få fransmännen att svälja mer EU-makt mot ett löfte om att Turkiet inte ska släppas in i unionen. Det vore illa.

Det ska bli intressant att se hur de svenska EU-anhängarna reagerar på det här. Med tystnad?