Max Andersson

Europeisk identitet med problem

Vissa EU-anhängare talar ibland vackert om hur de vill skapa en europeisk identitet. Deras problem är att det inte finns ett gemensamt europeiskt folk, inga gemensamma massmedier och naturligtvis inte heller någon gemensam politisk diskussion.

Någon sådan är dock inte trolig, och utan den är EU dömt att förbli en arena för byråkrater, elitpolitiker och lobbyister. EU är helt enkelt för stort för att vara demokratiskt.

Det här undersökningen antyder vidden av problemet för de som hoppas kunna konstruera något slags demokrati på EU-nivå.

EUOBSERVER / BRUSSELS – Most Europeans don’t know the EU has 25 member states and don’t think that countries such as Georgia or Syria are EU ”neighbours” a fresh European Commission opinion poll on the EU’s so-called ”neighbourhood policy” has shown.

Fifty two percent of people said the EU has less than 25 states while a further 25 percent believed that it has more or said they simply don’t know, with just one in four Europeans displaying knowledge of the most basic fact of the European Union.