Max Andersson

Oro för EU-kommissionens nya upphovsrättsförslag

Copyright

Det stora folkliga motståndet mot EU-kommissionens upphovsrättsreform som jag redan skrivit om i Dala-demokraten har nu intensifieras ytterligare. I veckan lämnade 57 organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter in ett brev till EU-parlamentet, EU-rådet och EU-kommissionen. Deras budskap var tydligt: om förslaget för ett obligatoriskt filter på plattformar online går igenom riskerar det allvarligt hindra EU-medborgares grundläggande rättigheter.

Det är en sammansättning av organisationer, med bland annat Human Rights Watch och Reportrar utan gränser, som har initierat kampanjen. I ett öppet brev uppmanar de EU-parlamentet att försöka få bort artikel 13 ur EU-kommissionens förslag. Denna artikel skulle, enligt dem, allvarligt hindra våra grundläggande rättigheter.

Det som de lyfter upp i artikel 13 är det obligatoriska filtret för plattformar online som EU-kommissionen föreslår. Detta är ett nytt obligatoriskt verktyg som måste tillsättas för att digitala plattformar ska se till så att de inte sprider upphovsrättsskyddat material. Effekten av att skapa ett sådant filter är att digitala plattformar börjar övervaka aktiviteten hos sina användare. Detta skulle kränka yttrandefriheten i artikel 11 i EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna.

Det är allvarligt att så många som över 50 organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter känner sig tvungna att gå ut och göra en så kraftig uppmaning. Det är dags att vi politiker börjar lyssna på dem och på allvar ser till de begränsningar som detta förslag skulle innebära för ett fritt internet. Jag kommer att arbeta för att allmänintresset och medborgarnas röst hörs i debatten.

Max Andersson (MP)