Det finns uppskattningsvis 30 000 lobbyister i Bryssel och den överväldigande majoriteten arbetar för storföretagen. Kemiindustrin är till exempel en av de största lobbyisterna i Bryssel och de har enormt mycket mer resurser än miljörörelsen. Det här snedvrider den politiska spelplanen och besluten till storföretagens förmån.

Det är inte fel i sig att både medborgare och företag kan berätta för oss politiker hur lagförslag kommer att påverka dem. Problemet är istället att starka särintressen som tjänar pengar på att påverka besluten har råd att investera resurser i enskilda möten med politiker, middagar och vinmingel, medan organisationer som representerar allmänintresset ofta bara har råd att skicka e-post.

Ett sätt att jämna ut spelplanen är ett obligatoriskt lobbyregister som synliggör vilka intressegrupper som försöker påverka vilka beslut. Det motverkar ett obalanserat inflytande, och borde inte vara kontroversiellt. Nyligen mötte jag ordföranden för Bryssel-lobbyisternas intresseorganisation – han kallade sig för ”lobbyisternas lobbyist” – och deras linje är att alla som har möten med politiker för att lobba borde registrera sig. Det är inte svårt. Klarar man av att boka en resa till Bryssel klarar man av att registrera sig. En stor majoritet i EU-parlamentet vill ha ett obligatoriskt register. Det är ett mysterium varför Fjellner är emot.

Rent absurt blir det när Fjellner påstår att det finns risk att han kan bli förbjuden att tala med vissa lobbyister. Det är trams, och om det mot förmodan finns någon som driver något sånt så skulle EU-domstolen aldrig någonsin tillåta det.

Men det stämmer att EU-parlamentet sedan en tid tillbaka kan dra tillbaka privilegiet med särskilda passerkort som ger lobbyister rätt att röra sig fritt i huset, om deras företag vägrar att delta på utfrågningar. Detta förslag stöddes starkt av Fjellners egen grupp när vi ändrade regelverket.

Nu har parlamentet precis dragit tillbaka korten för företaget Monsanto, som har vägrat delta i en utfrågning. Troligen därför att de inte ville svara på frågor om anklagelserna att de försökt manipulera vetenskapliga utvärderingar. EU-parlamentets ledning – inklusive Fjellners egen grupp – valde att dra in Monsantos passerkortsprivilegier. Men ingen förbjuder honom från att tala med dem. Och det vet han. Fjellner har ju själv gått ut i media och erbjudit sig att släppa in alla lobbyister som förlorar passerkortet som sina personliga gäster.

Miljöpartiet anser att lobbyismen behöver regleras bättre. Det behövs transparens, tydliga regler och skydd emot intressekonflikter. Det finns mycket som kan förbättras!

Max Andersson (MP)
EU-parlamentariker