Max Andersson

Miljøpartiet De Grønne i Norge går framåt

Igår var det val i Norge, och förutom att koalitionsregeringen mellan de norska socialdemokraterna, Sentern och Socialistisk Venstreparti har fått förnyat förtroende så gick det även framåt för Miljøpartiet De Grønne.

MDG är ett grönt parti med lång historia som hittills haft svårt att komma ur startgropen. En förklaring är att partiet har upplevts som alltför radikalt och låtit sig utdefinieras. Flera andra partier har också försökt profilera sig på miljöfrågorna, vilket har minskat utrymmet för ett miljöparti.

De senaste två åren har dock Miljøpartiet De Grønne förnyats, omorganiserat sig, och ökat kraftigt i medlemsantal. Bara i år har de gått från 400 till 1000 medlemmar. En annan faktor bakom de grönas tillväxt att Sentern och SV haft svårt att upprätthålla miljöprofilen i regeringsarbetet. Så vitt jag kan bedöma har de också Grönne fört en mycket bra valrörelse, och deras valhemsida www.mdg.no borde kunna tjäna som inspirationskälla för vår egen inför 2010.

I förra Stortingsvalet fick de endast 0,1%, men i en opinionsundersökning sade sig nu 8% överväga att rösta på partiet. Opinionsundersökningarna före valdagen tydde dock på ett oerhört jämt lopp i valet. En seger för högern kunde gett ett avgörande inflytande åt Fremskrittspartiet, och det är knappast förvånande att väljare som ville undvika det valde bort att småpartier som MDG och Rödt.

Trots detta erhöll MDG åtminstone 9275 röster vilket grovt räknat är en tredubbling jämfört med stortingsvalet för fyra år sedan. Det är inte riktigt ett genombrottsval, men det är en bra grund att bygga vidare på.