Max Andersson

Om valfusket i Afghanistan

Det är snart en månad sedan presidentvalet i Afghanistan, men valet är fortfarande långt ifrån klart:

After it determined that excluding questionable ballots in Afghanistan’s August presidential election would force President Hamid Karzai into a runoff, the country’s Independent Election Commission voted to allow to them be counted,

Om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna ska det genomföras en andra valomgång. Valkommissionen har nu ändrat reglerna för hur man ska hantera valfusk. De nya reglerna innebär att den sittande presidenten Karzais röstetal ökar från 47% till 54%.

Det har kommit fram rapporter om omfattande valfusk i presidentvalet den 20 augusti. Den FN-stödda Valklagomålskommissionen (ECC) har sagt att det finns ”tydliga och övertygande bevis för fusk vid flera vallokaler”. Det handlar bland annat om vallokaler där 100% har röstat på Karzai, och vallokaler där det funnits fler röster än det funnits registrerade väljare. Några dagar efter valet, den 29:e augusti antog Afghanistans ”oberoende valkommission” (som utsetts av Karzai) enhälligt regler om att undersöka valfusk och inte räkna röster från platser där mer än 90% av rösterna påstås ha gått till en enda kandidat.

Under rösträkningens gång har man dock upptäckt att om dessa minst sagt tveksamma röster inte räknas så kommer Karzai inte att få egen majoritet. Den 7:e september ändrade en oenig valkommission reglerna på ett sätt som ger segern till Karzai.

Den ledande oppositionskandidaten Abdullah Abdullah har protesterat, och det dröjer sannolikt några veckor till innan valresultatet fastställs.

Karzai-regeringens legitimitet är skadad. Det är inte bara ett problem för Afghanistan. Sveriges militära närvaro i landet innebär ett indirekt stöd åt en regering som av allt att döma försöker hålla sig kvar vid makten genom valfusk.