Max Andersson

Kamratdataföreningen Konstellationen

Logotyp för Kamratdataföreningen Konstellationen.

Jag har gått med i den nygrundade Kamratdataföreningen Konstellationen som är en vänsterförening som ska jobba med folkbildning och att främja användning av fria och öppna IT-verktyg och plattformar.

Styrelsen har rivstartat arbetet med en bra debattartikel mot övervakningssamhället ur jämställdhetsperspektiv i ETC. Det här är helt klart ett projekt värt att stödja.

Så här presenterar sig den nya föreningen på sin hemsida:

Kamratdataföreningen Konstellationen bildades i februari 2023 för att vi såg ett behov för progressiva sociala rörelser att ha egna kommunikationskanaler och att det behövs fler plattformar, verktyg och sociala rum på nätet där det är användarna som har makten och inte företagen. Namnet kommer från att vi vill koppla samman progressiva rörelser och människor på nätet.

Vidare ser vi rätten till privat kommunikation som grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Att drifta och sprida information om krypterade kommunikationskanaler är därför viktigt.