Max Andersson

Finländarna börjar ångra EU

EU-medlemskapet är inte särskilt populärt i Finland längre. Enligt en ny undersökning är numera 35 procent av finländarna negativt inställda till landets EU-medlemskap. Andelen positiva uppgår till 36%.

Även om de som är positiva till medlemskapet än så länge är i övervikt, så har andelen EU-negativa ökat stadigt under de senaste åren.

Hela 66 procent ansåg att EU-medlemskapet är för dyrt. Dessutom tyckte 79 procent att EU tvingar finländarna att följa många normer och beslut som de varken vill ha eller behöver. 29 procent tyckte att EU kan skrotas.