Max Andersson

The Machinery of Hope

Rolling Stone har en artikel om hur Obama-kampanjen byggts upp genom en skarp kombination av internet och gräsrotsaktivism.

Oavsett hur det än går i de kvarvarande staterna i de demkratiska primärvalet kommer Obama-kampanjen att betyda en hel del för hur politiska kamapnjer kommer att bedrivas i framtiden. Och det gäller även i Sverige.

Obama-kampanjen är inte bara en karismatisk kandidat. Det är i första hand en organisation med förmågan att organisera människor och får de att gå att rösta, på den punkten har den varit totalt överlägsen Hillary Clinton. Eller som Markos Moulitsas uttrycker det.

”I don’t know how a candidate can say she’ll be ready to lead on Day One, when she can’t even organize a simple caucus.”

Och apropå Hillary, så vill jag passa på att länka till Al Giordanos stenhårda analys av Clinton-kampanjen, vars inre liv verkar påminna mer om en Lars Norén-pjäs än om en folkrörelse.

Oerhört intressant.