Max Andersson

EU-parlamentet mot reformer av jordbrukspolitiken

De som hoppats på att EU-parlamentet ska kämpa för reformer av EU:s misslyckade jordbrukspolitik när de får mer makt genom Lissabonfördraget har skäl att vara oroliga. Europanytt (EU-vänlig, men reflekterande) rapporterar att parlamentet med röstsiffrorna 510 mot 88 röstat för en rapport som säger nej till både åternationalisering och reformförslag.

Europanytt konstaterar:

EUs pågående jordbruksreform riskerar att tappa fart när Europaparlamentet får en ny rätt att utöva inflytande.

Jag undrar om de gröna kamrater som lite lätt naivt utgår från att det är bra med mer makt åt EP bara för att det är folkvalt har något att säga om det här?