Max Andersson

Falsk marknadsföring

Värnpliktsrådet har en debattartikel på Europaportalen där de kritiserar Försvarsmakten för att systematiskt undvika att förmedla de faror som är specifikt förknippade med uppdraget i EU:s Battle Group. Värnpliktsrådet kräver att krigsromantiken ska ersättas med objektiv information.

”Vi anser att Försvarsmakten har en skyldighet att informera om att ett deltagande i Nordic Battle Group är förenat med livsfara; inte bara gentemot de soldater som ska komma att delta i en potentiell insats utan även gentemot samhället i stort.”

”Vi anser att Försvarsmakten har misslyckats med att förmedla den faktiska risk som en anställning i NBG innebär. Istället har Försvarsmakten likställt risken med att medverka i NBG med den fara som existerat under tidigare utlandsmissioner”

”Försvarsmakten har helt enkelt fokuserat för mycket på att rekrytera och för lite på att informera vilket vi anser vara ytterst allvarligt.”