Max Andersson

Moderaterna – ett grönt parti?

Partierna i riksdagen har fått precis fått frågan om de är ett grönt parti. Underligt nog så har alla partierna svarat Ja.

Moderaternas lite småtråkiga svar är dock längre än alla de andra partierna tillsammans.

Är ni ett grönt parti?

Det beror givetvis på vad man lägger i orden ”grönt parti”. Moderaterna är ett parti som tar frågor som rör vår miljö och natur på stort allvar. Området handlar såväl om hur människan ska kunna bruka utan att förbruka inom jordbruket och fisket som om att vi ska kunna möta och förebygga klimatförändringar med mera. Vissa partier och människor har definierat att endast om man står för en viss politik så kan man kalla sig för ett grönt och miljövänligt parti. Vi delar inte den bilden. Vi har under de senaste månaderna i regeringsställning gjort viktigare förändringar inom miljöområdet än vad förra regeringen gjorde under flera år. Den vetenskapliga panelen, kommissionen för hållbar utveckling samt den parlamentariska beredningen visar på flera saker – framför allt att vi kommer att fatta beslut utifrån vetenskaplig grund som har en bred förankring såväl politiskt som inom företag och organisationer. Vi skärper också ambitionen vad gäller utsläpp av växthusgaser inom EU till 30%. Utöver detta vill moderaterna se en teknikneutral forskning som vågar blicka framåt och hitta nya energislag, tekniska lösningar osv. Vi för har lagt ett stort antal förslag som ska underlätta för lantbrukare att utveckla sin verksamhet och vi vill uppmuntra enskilda människor att göra ”miljöbra” saker. Om det som jag skriver om ovan är att vara ett grönt parti, är svaret på din första fråga ja.

De skulle ju också kunna ha uttryckt saken som Reinfeldt gjorde i somras.

Miljön är ingen prioriterad fråga för moderaterna.