Max Andersson

EU-grundlagen, äntligen i läsbart skick

Tankesmedjan Open Europe har tagit fram en läsbar version av den nya EU-grundlagen så att den nu går att läsa som en löpande text. Lissabonfördraget är fortfarande ingen kioskvältare, men det underlättar ändå något enormt.

För bekvämlighets skull har den nya texten placerats sida vid sida med EU-konstitutionens text; och om det fortfarande finns någon (utanför de brittiska och danska regeringarna) som fortfarande tror på påståendet om att Lissabonfördraget skulle vara något annat än EU-konstitutionens nya kläder, så torde ett närmare studium av fakta kunna övertyga dem att så inte är fallet.

En annan stor fördel med att läsa den konsoliderade versionen av fördragen är att den innehåller den korrekta paragrafnumrering. Lissabonfördraget använder sig tyvärr av de gamla paragrafnummerna i huvuddelen av texten, och innehåller dessutom en artikel som döper om dem. Lissabonfördraget talar till exempel om artikel 249a som dock kommer att döpas om till artikel 289 om fördraget går igenom. Vi kan räkna med en viss förvirring på det här området.