Max Andersson

EU får hård kritik för terrorstämpel

Den svenske generalen Ulf Henricsson går nu ut med hård kritik mot EU:s terrorstämpel av de Tamilska Tigrarna, LTTE.

Ulf Henricsson är chef för den internationella observationsstyrkan på Sri Lanka. Innan Tigrarna terrorstämplades i maj varnade han i en skrivelse till EU för att det skulle kunna leda till ökade fientligheter.

I en intervju med AFP, återgiven på Europaportalen, säger han nu att man inte verkar ha läst hans skrivelse särskilt noggrant, och att beslutet är illa genomtänkt och verkar snarare tagits på ett café i Bryssel.

Enligt Henricsson har beslutet inneburit att Sri Lankas regering trott sig ha fått uppmuntran och fria händer [carte blanche] att ta itu med LTTE-gerillan.

De senaste fyra åren har det varit eldupphör i Sri Lankas långa inbördeskrig. Eldupphöravtalet skrevs under av regeringen och de tamilska Tigrarna som jämbördiga parter. Om en av parterna plötsligt förs upp på en terroristlista är det, enligt Henricsson, inte svårt att förstå att det leder till problem.

Sedan beslutet togs har våldet flammat upp och bara i augusti har 650 människor blivit dödade.

EU:s beslut den 29:e maj att terroriststämpla de tamilska Tigrarna innebär också att Tigrarna inte längre accepterar att observatörer från EU-länderna ingår i de styrkor som försöker övervaka eldupphöravtalet.

Svenskarna har hittills ingått i en nordisk fredsstyrka, men de är nu på väg hem. Norrmännen och islänningarna kommer dock stanna kvar för att försöka övervaka ett avtal som är på väg att gå i spillror.

Mina kommentarer:
Jag har inte mycket till övers för Tigrarna, även om jag har svårt att beskriva dem som terrorister. Riktiga terrorister gömmer sig i grottor eller källarhål. Tigrarna är en gerillaarmé med eget flygvapen och flotta.

Jag vet inte om Henricsson har rätt. EU:s terrorlista handlar inte om vilka som är terrorister på riktigt, utan det är en politisk och diplomatisk bedömning om vilka grupper man vill ha sanktioner mot.

De nordiska länderna var länge mot att terroriststämpla LTTE men måste antingen ha ändrat sig, eller valt att lägga ner sina röster. Det krävs enhällighet mellan medlemsländerna för att sätta upp en organisation på terroristlistan.

EU:s utrikespolitik är inte bra på att ändra sig. Man lider av prestige och bristande manöverförmåga. Ett exempel är Hamas som fortfarande står med på listan trots att de vunnit ett demokratiskt val i Palestina.

Det är möjligt att EU gjorde rätt i att införa sanktioner mot Tigrarna. Men om beslutet är fel så kommer det vara svårt att ändra.