Max Andersson

Studentförbundens hemliga förslag

Denna artikel är ett återtryck från Gröna Studenters valmagasin Lime.

Politik handlar inte bara om att vilja, utan även om att våga. Och i valtider är det klokast att vara lite försiktig. Efter en intensiv övning i grävande journalistik kan dock Lime presentera den kompletta listan på de hemliga förslag som de politiska studentförbunden än så länge inte vågar lägga fram.

Centerns Högskoleförbund:
För att säkerställa principen om att hela Sverige ska leva vill vi att det öppnas 10 nya högskolor på orter utan eget Systembolag.

Liberala Studentförbundet:
Inför DNA-tester på tentorna för invandrade studenter för att säkerställa att det verkligen är de som går upp på tentorna

Vänsterns Studentförbund:
Universitetslärarnas löner vara direkt proportionella mot de medelbetyg studenterna ger sina lärare vid kursutvärderingarna. Lärare i nyliberala ämnen ska inte tillåtas genomföra kursutvärderingar!

S-studenter:
Dagens antagningssystem leder till en kraftig underrepresentation av studenter med mindre lyckade avgångsbetyg. För att stärka den demokratiska, jämlika, balanserat rättvisa högskolan med plats för alla vill vi införa kvotering; så att en tredjedel vardera av platserna reserveras för studenter med låga respektive medelmåttiga betyg.

Gröna Studenter:
Inrätta omedelbart ett nytt Universitet i Kalix.

Gemensamt förslag från alla studentförbunden:
Fördubbla omedelbart antalet doktorandtjänster i Statsvetenskap!

Vänsterns Studentförbund:
Äsch vad tusan, tredubbla dem!

Feministiskt Inititivs Studenter:
I syfte att ge vårt parti en något mer resonabel profil förespråkar vi en lagstiftning om att minst 13% av professurerna även i framtiden ska reserveras för manliga sökande.

Junilistans Studenter:
Å ena sidan är det ju viktigt med utbildningens kvalité, men å andra sidan så har ju även kvantiteten sin betydelse. Vi vill dock särskilt understryka det faktum att Nils Lundgren har en snygg slips!

Liberala Studenter:
Inrätta en honorärprofessur för Mauricio Rojas i det nya högskoleämnet Invandrares Kriminalitet.

S-studenter:
Södertörns Universitet bör inrätta en kurs på minst 20 poäng i det korrekta sättet att fylla i en ansökan om aktivitetsbidrag.

Fria Moderata Studentförbundet:
Narkotikaliberalerna i FMS är inte med i undersökningen om studentförbundens hemliga förslag, då de till skillnad från sitt moderparti säger precis det de tycker.

Liberala Studenter:
Efter att vi vinner valet ska Per Ahlmark, före detta vice statsminister och flitig artikelförfattare, bli utsedd till hedersdoktor i allt. Allt!

Pilsner på Kåren:
Egentligen vill vi ha hembränt.