Max Andersson

Ockupationens pris

Den kände fredsaktivisten Uri Avnery skriver från ett israeliskt perspektiv om hur det israeliska nederlaget i 2:a Libanonkriget är en direkt konsekvens av att armén brytits ned av långvarig ockupationstjänstgöring.

It is certainly a luxury to fight against an enemy who cannot defend himself properly. But it is dangerous to get used to it.

Avnery är orolig för att den israeliska armén nu förlorat förmågan att vinna ett konventionellt krig. Hans hävdar att Israel för sin egen säkerhets skull måste sluta fred med palestinierna, upphäva ockupationen och dra sig tillbaka till internationellt erkända gränser.

Intressant och annorlunda.