Max Andersson

”EU bromsar svenskt miljöarbete”

Synnerligen EU-positiva Sydsvenskan har en bra artikel om hur EU sätter hinder i vägen för en bättre miljö.

”Sveriges arbete för en giftfri miljö stöter på patrull i EU. Lagen som skulle förbjuda den giftiga tungmetallen kvicksilver ser ut att urvattnas rejält och sedan gammalt förbjudna bekämpningsmedel är på väg tillbaka till jordbruket. Även villaägarna kan få fortsätta spruta mot ogräs.”

”Tidigare i sommar kom ett annat bakslag. Med stöd av EG-rätten underkände miljödomstolen i Stockholm den svenska möjligheten att förbjuda export av kvicksilver. Det finns ingen laglig grund för förbudet och företaget som tillverkar amalgam behöver inte ens dispens för att sälja produkten inom EU.

Reglerna om den fria rörligheten inom EU gäller också för bekämpningsmedel och kommissionen har bestämt vilka som får användas inom unionen. På den godkända listan – positivlistan – har på senare år satts upp ett antal riktigt giftiga medel som just därför varit förbjudna i Sverige uppemot flera decennier.”

I EU ses hårdare miljöregler som handelshinder. EU:s grundfördrag är tydliga med att den fria rörligheten är viktigare än en god miljö.

Inför folkomröstningen 1994 varnade vi EU-motståndare för detta. Tyvärr har vi fått rätt om EU och miljön. På vissa områden går arbetet för långsamt. På andra går det till och med åt fel håll.

Det är dags att Sverige lämnar EU så att vi återigen kan bli ett föregångsland som driver på utvecklingen för en hållbar värld.