Max Andersson

”De europeiska nattågen måste räddas”

Tågstation på natten

 

Jag skriver i Corren tillsammans med Jakop Dalunde om behovet av att rädda de europeiska nattågen.

***

Tåg utgör en allt lägre andel av trafiken i Europa. På 70-talet skedde 20 procent av alla transporter av varor och passagerare med tåg. I dag har den siffran sjunkit till 11 procent.

Världens länder har skrivit på Parisavtalet och lovat att minska världens utsläpp. Alla vet att flyg- och biltrafik måste begränsas och att tågen har en viktig roll i ett klimatsmart Europa. Ändå ställs vi inför dramatiska nedläggningar av internationella nattåg och det blir svårare att köpa tågbiljetter för gränsöverskridande resor. Sammanhängande förbindelser som fungerat sedan många årtionden försvinner. I slutet av fjolåret lade tyska Deutsche Bahn ner alla sina nattåg – elva olika linjer. I Frankrike har hälften av nattågen försvunnit och fler hotas av nedläggning under årets lopp.

Detta sker samtidigt som det blir allt billigare att ta flyget.

EU har hittills inte lyckats svara på de utmaningar tågtrafiken står inför. I december röstade Europaparlamentet om det så kallade fjärde järnvägspaketet menat att göra det enklare för människor att ta tåget. Slutförslaget till ett nytt järnvägspaket har dock urvattnats så till den grad att det inte kommer innebära några betydande förändringar för tågpassagerare i Europa.

Det saknas inte tågresenärer, menar Deutsche Bahn. Antalet resande på de tyska nattågen ökade faktiskt under 2016, precis som i Sverige de senaste åren.

Så vad kan EU och Sverige göra? För att göra tåget till ett konkurrenskraftigt transportslag skulle man behöva börja med att vidta följande åtgärder:

– EU-länderna måste införa effektiva flygskatter. En flygresa släpper ut 20 gånger mer koldioxid än en tågresa – ändå är flyget helt skattebefriat i Sverige. Storbritannien, Tyskland och ett flertal andra europeiska länder har en skatt på flygresor. Det är inte rimligt att det skall vara fyra gånger dyrare att ta tåget från Stockholm till Berlin än att ta flyget. Flyget måste betala för sin klimatpåverkan.

– EU måste enas om att skapa enkla bokningssystem för internationella tåg. Det finns biljettbolag som redan idag kan erbjuda fungerande tågtjänster som motsvarar de smidiga bokningssystemen för flyg.

– Återupprätta internationella nattåg med moderna vagnar. Bygg bort flaskhalsar vid gränserna och förenkla möjligheterna att få trafiktillstånd för gränsöverskridande tåg.