Max Andersson

”Det är dags att lyssna nu, Moderaterna”

Jag och Bodil Valero replikerar Moderaterna om CETA-avtalet på nyheter24.

***

I en debattartikel i Nyheter24 kritiserar moderaterna vårt nej i EU-parlamentet till det kontroversiella CETA-avtalet. Vi röstade emot avtalet för att vi gör bedömningen att det innebär oacceptabla risker för miljö, klimat och konsumenter.

Att Moderaterna inte tar till sig av den kritik som levererats mot avtalet från miljö- och konsumentorganisationer, fackförbund och forskare är beklämmande. CETA är inte ett klassiskt frihandelsavtal.

Tullarna mellan Kanada och EU är generellt redan låga, och i stället fokuserar avtalet på investeringsskydd och detaljerat regelsamarbete. Tidigare har liknande investeringsskydd använts av företag för att stämma länder som lagstiftat till skydd för klimat, miljö och människor.

Risken är stor att det blir svårare att få igenom miljöreformer när länder riskerar att få betala mycket höga skadestånd. Flera oberoende studier har funnit att CETA:s effekter på tillväxten är ytterst marginell.

Enligt EU- kommissionens eget underlag skulle den ekonomiska vinningen av CETA i svenska mått mätt vara inte ens en tiondel av vad Skatteverket förra året betalade ut i ROT- och RUT-avdrag.

Rörande arbetstillfällen menar en rapport från EU-parlamentet att effekten av CETA och liknande avtal är så liten att den inte ens är mätbar. När Moderaterna kallar vårt nej till CETA för ett ”svek mot svenska jobbtillfällen” och ett ”hot mot välfärdens finansiering” visar det bara att de inte har läst på.

Miljöpartiet vill ha en fri och rättvis världshandel. Vi vill inte bara sänka tullar – vi vill också ha rättvisa handelsvillkor som bidrar till hållbar utveckling, och låter utvecklingsländerna bygga upp sin industri. Och till skillnad från moderaterna vill vi använda handelspolitiken för att driva på så att länder respekterar mänskliga rättigheter.

EU:s handelspolitik sätter istället storföretagens intressen i främsta rummet. Att vissa moderater fått för sig att detta skulle vara protektionism säger tyvärr mest om deras bristande förmåga att lyssna.

Handelspolitik är nämligen inte ett svartvitt val mellan antingen Trumps protektionism eller avtal som CETA som ger utländska investerare kraftfulla verktyg att utmana demokratiskt fattade beslut.

Vi gröna är övertygade om att det finns en tredje väg framåt, där den fria och rättvisa handeln blir ett verktyg för att främja miljö- och klimatarbetet.

Max Andersson,
EU-parlamentariker, Miljöpartiet

Bodil Valero,
EU-parlamentariker, Miljöpartiet