Max Andersson

”Reformera EU utan att ge mer makt till Bryssel”

Jag skriver idag i Dagens Arena om behovet av att reformera EU.

***

Det Sverige nu behöver är inte en debatt om medlemskapet i EU utan en diskussion om hur unionen skall förändras, skriver Max Andersson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

EU är i gungning. Storbritannien har röstat för utträde: Brexit. Unionen har inte kunnat hantera flyktingfrågorna och massarbetslösheten består i många euroländer.

EU behöver reformeras genom att ge ökad möjlighet till mellanstatliga samarbeten och stärka skyddet för miljö och sociala rättigheter. Men istället ska EU-parlamentet den här veckan rösta om en rapport som kräver grundlagsändringar som skulle ge betydligt mer makt till Bryssel. Den har tillkommit på initiativ av den liberala gruppens ledare och ser ut att få stöd av en majoritet av de stora politiska grupperna.

Betänkandet blundar fullständigt för den skepsis mot EU som sveper över kontinenten och som tagit sitt tydligaste uttryck i Brexit. Istället för eftertanke och självkritik föreslår rapporten ytterligare steg på den inslagna vägen med mer makt åt EU. Här är några av förslagen:

* EU ska utse en utrikesminister som blir vår viktigaste företrädare i FN

* EU ska få en finansminister och en gemensam finanspolitik med egna skattepengar

* En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och utökat försvarssamarbete

* Fler majoritetsbeslut, där Sverige och mindre länder får mindre att säga till om

* Egen myndighet för terroristbekämpning

* EU ska inrätta en självständig bank- och kapitalmarknadsunion

De här förslagen skulle innebära att mer makt flyttas till EU och det blir lättare att köra över medlemsländer och tvinga dem till anpassning. EU-kommissionen skulle få mer rollen av en regering med verkställande makt, egna skatteinkomster och en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Om kommissionen och ministerrådet skulle fullfölja dessa planer tar EU ett stort steg på vägen mot en superstat.

Människors skepsis mot EU är fullt rimlig. Unionen har prioriterat ökad handel före miljö, djurskydd, och fackliga rättigheter.

Vi svenska miljöpartister kommer att rösta emot rapporten. En stor del av Sveriges befolkning är negativa till att flytta ännu mer makt till Bryssel och bygga en federal stat. Det ska bli spännande att se hur övriga svenska EU-parlamentariker kommer att rösta i omröstningen.

Människors skepsis mot EU är fullt rimlig. Unionen har prioriterat ökad handel före miljö, djurskydd, och fackliga rättigheter. Många regioner har drabbats hårt av eurozonens ekonomiska åtstramningspolitik.

EU-kommissionen driver på för handelsavtal som riskerar att flytta makt från folkvalda till stora företag, och göra det svårare att skydda miljön och konsumenterna. Trots en omfattande jordbruks- och landsbygdsbyråkrati som uppgår till över en tredjedel av EU:s budget så slås europeiska jordbrukare ut i snabb takt och landsbygden utarmas.

Samtidigt är EU en viktig internationell arena för att arbeta med gränsöverskridande frågor som miljö, klimat, mänskliga rättigheter och migration. Det vi behöver nu är inte en debatt om det svenska medlemskapet utan en diskussion om hur EU skall förändras.

Om inte EU reformeras av partier med gröna och solidariska idéer kan det istället bli de högerextrema som sätter agendan med mer nationalism och främlingsfientlighet.

Brexit borde öppna upp för ett reformerat EU som ger länder ökad möjlighet att välja mellanstatliga samarbeten. Det skulle kunna stärka det nordiska samarbetet. Likasinnade länder måste ha möjlighet att gå före med en bättre miljö-, arbetsmarknads- och flyktingpolitik.

Länder skall själva kunna bestämma om de önskar vara med i valutaunionen eller ej. Ett flexibelt EU skulle vara en intressant modell för resten av världen. Att i det här läget fortsätta på bygget av en superstat där allt mer makt koncentreras till Bryssel är inte rätt väg att gå.

Max Andersson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet