Max Andersson

Bra gjort av EU-kommissionen.

För en gångs skull har EU-kommission gjort något riktigt bra på miljöområdet [död länk], och underkänt planerna på fördelning av utsläppsrättigheter för de 10 EU-länder som klarat av att lämna in dem. Det här är en del av arbetet med att uppfylla medlemsländernas förpliktelser enligt Kyotoprotokollet.

För Sveriges del kräver Kommissionen att vi bara ska fördela utsläppsrättigheter för 22,8 miljoner ton koldioxid per år istället för 25,2 miljoner ton.

Bra gjort. Europaportalen skriver mer om detta.