Max Andersson

EU kan stoppa ”pigavdraget”

EU-Kommissionen brukar vara synnerligen skeptisk till statliga subventioner som inte EU självt har makten över. Moderatregeringen har visserligen inte hunnit bestämma sig om ifall Sverige ska vara med på EG-domstolens slutförhandling om Vaxholmsfallet den 9:e januari, men när det gäller förslaget om hushållsnära tjänster, som inte väntas vara färdigt förrän sommaren 2007, så har Reinfeldt redan dragit igång en kampanj.

”Regeringens förslag om sänkt arbetsgivaravgift för hushållsnära tjänster kan krocka med EU:s regler om otillåtet statsstöd. Därför vädjade stadsminister Fredrik Reinfeldt i förra veckan till EU-kommissionen om ett godkännande.”

”All statsstöd är i princip förbjudet enligt EU:s fördrag om det kan anses missgynna något företag inom EU:s gemensamma marknad. Ett förslag som sänkta arbetsgivaravgifter för vissa branscher i Sverige kräver därför först att EU-kommissionen gör en prövning enligt EU:s statsstödsregler.”

Det är skönt att Raj-Raj vet var han har sina prioriteringar. Men visst vore det en härlig ironi om det vore moderaternas älskade EU som stoppar deras förslag om statlig rabatt på städhjälpen?