Max Andersson

Vaxholm – det mullrar på avstånd

Aftonbladets Europablogg noterar att både folkpartiets Carl B Hamilton och Svenska Dagbladets ledarsida nu ifrågasätter den gamla svenska linjen i frågan om arbetsrätten och EU:s gemensamma arbetsmarknad.

Carl B Hamilton är övertygad om att den nya regeringen kommer att ändra Sveriges inställning till EU:s tjänstedirektiv. ”Den avgående regeringen har agerat som LO:s förlängda arm medan vi kommer att vara betydligt mindre protektionistiska”, säger Hamilton till Svenska Dagbladet.
Skolbygget i Vaxholm kommer upp i EG-domstolen i januari, tror tidningen. ”När det gäller Vaxholmsfallet som framställts som en ödesfråga för Sverige kan det också bli en annan EU-politik”, säger Carl B Hamilton.
Svenska Dagbladets ledarsida hoppas samtidigt att tjänstedirektivet ska leda till priskonkurrens mellan utländska och svenska arbetare.

Som EU-motståndare får vi förbereda oss på att den här debatten kan hetta till rejält.