Max Andersson

Världsnaturfonden varnar för vattenbrist

Världsnaturfonden släpper nu en rapport som varnar för att problemen med bristande vattentillgångar nu gör sig kända även i den industrialiserade delen av världen. Bland annat kritiserar man EU:s jordbrukspolitik för att förvärra situationen i Europa.

– Vi hushållar inte med vattnet som vi borde. Vi tar ut mer vatten än vad som finns tillgängligt. Så vår attityd mot vatten måste förändras. Vi måste betrakta det som en ganska begränsad resurs som vi alla måste hushålla med väldigt noggrant och det har vi inte gjort särskilt mycket i västvärlden, säger Michael Löfroth, sötvattenexpert på Världsnaturfonden.

Ogenomtänkta jordbrukssubventioner är en viktig orsak till sinande vattentillgångar, det gäller inte minst inom Europeiska unionen.

– Om EU sätter till bidrag för att odla vattenkrävande grödor istället för de traditionella som inte kräver vatten till exempel oliver och citroner. Då går ju utvecklingen käpprakt åt fel håll. Nu ger man subventioner till sockerbetor och majs, till väldigt vattenkrävande grödor, vilket gör att vattenuttaget bara ökar och ökar. Det håller inte, säger Michael Löfroth.

Stora system är korkade system.