Max Andersson

Bilder från Jönköping

Som några av er kanske minns var min torgmötesturne till Jönköping förra veckan något av en besvikelse. Brutalt uttryckt så uppfyllde den tekniska apparaturen inte riktigt förväntningarna…

Så här var det tänkt att det skulle se ut:

Så här blev det:

Foto: Rickard Sallermo