Max Andersson

”Varför blundar alliansen för lobbyismen i EU?”

Max Andersson i EU-parlamentet

Jag skriver i ETC om arbetet för att få till en bättre reglering av lobbyismen och utmanar alliansen att ansluta sig till oss som röstar för skarpare regler.

* * *

Varför blundar alliansen för lobbyismen i EU?

Just nu pågår uppladdningen inför en viktig omröstning i EU-parlamentet. Den handlar om att öka öppenheten och skärpa reglerna för lobbyism inom parlamentet. Men de konservativa och liberala partigrupperna i EU-parlamentet agerar bromsklossar. Varför blundar alliansens EU-parlamentariker för problemet med lobbyismen i EU?

 

Idag 13 december röstar EU-parlamentet om en översyn av arbetsordningen där bland annat detta regleras. Som enda svensk i arbetsgruppen har jag arbetat hårt för öppenhet och etik. Det är en framgång att flera av de förslag jag har drivit nu ser ut att få majoritet i kammaren. Bland annat förslaget att parlamentariker inte ska kunna ha betalda lobbyuppdrag för att påverka lagstiftningen i EU.. En annan framgång är att det skall offentliggöras vem som finansierar de inflytelserika ”intergroups” där ledamöter och företag möts.

På många sätt är ändå slutkompromissen inför omröstningen idag urvattnad på grund av att Moderaternas och Kristdemokraternas partigrupp i parlamentet har bromsat förändring. Därför har jag tillsammans med mina europeiska gröna kollegor tagit initiativ till viktiga förbättringar. Här är några av dem:

* EU-parlamentet har redan i dag ett system där professionella lobbyister ska registrera sig. Det är dock frivilligt. Vi föreslår att politikerna skall säga nej till att träffa lobbyister som inte registrerat sig.

* Vi föreslår att alla parlamentariker skall redovisa sina schemalagda möten med registrerade lobbyister. Det gör vi redan i gröna gruppen och det är enkelt och fungerar väldigt bra.

* Vi vill att dokument från de så kallade ”trilogerna” ska vara tillgängliga efter mötena precis som andra handlingar i EU. Allt fler beslut fattas i trepartsmöten med kommissionen, parlamentet och ministerrådet. I denna ”trilog” finns ytterst begränsad öppenhet.

Dessa förslag och flera andra har nu lämnats in gemensamt av ett åttiotal ledamöter från olika partier, i olika länder. Från Sverige har EU-parlamentariker från MP, S, V och FI skrivit på olika tilläggsförslag.

Tyvärr har inget av de svenska allianspartierna velat skriva under något av förslagen. Vi har haft samtal med bland annat Lars Adaktusson (KD), Gunnar Hökmark (M) och Fredrick Federley (C) men de har avböjt. Det tycker vi är märkligt. Alla svenska partier säger sig stå upp för öppenhet och oberoende i Bryssel. Nu är ett gyllene tillfälle att visa om det bara är vackra ord eller om de menar allvar. Särskilt allvarligt är agerandet från den konservativa gruppen där M och KD ingår. Gruppen försöker på olika sätt försvåra hela processen med öppenhet.

Det är fortfarande möjligt för alliansens EU-parlamentariker att byta sida och hjälpa till att städa upp i lobbyträsket. Stödet från allmänheten är starkt. Ett upprop för våra krav har fått mer än 110 000 underskrifter på kort tid. Vad väntar alliansen på?