Max Andersson

”Lev upp till fina ord om öppenhet i EU”

Jag skriver en slutreplik i ETC om lobbyismen i EU och problemen det skapar.

Lev upp till fina ord om öppenhet i EU

EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Cecilia Wikström (L) skriver i en replik på min artikel ”Varför blundar alliansen för lobbyismen i EU” att vi ska släppa partipolitiken och istället samarbeta. Under hösten har jag gjort just detta i EU-parlamentet – sökt brett stöd över partigränserna för en rad förslag för bättre lobbyregler och mer öppenhet i EU. Förslag som 110 ledamöter från en majoritet av partigrupperna har valt att underteckna, men som ingen av de svenska alliansledamöterna har valt att skriva under.

Häromveckan antog EU-parlamentet en ny arbetsordning med bland annat nya regler för etik och öppenhet. Som ansvarig för ärendet i den gröna gruppen i parlamentet har jag lagt en mängd förslag för ökad öppenhet, reglerad lobbyism och stärkta etiska riktlinjer för politiker. Cecilia Wikström och Fredrick Federley säger sig stå bakom den svenska hållningen att verka för öppenhet och transparens, men när de verkligen hade chansen att förändra detta röstade de ändå ned majoriteten av våra förslag om öppenhet och reglerad lobbyism.

För att ta några exempel. Triloger är de möten där förhandlingar mellan EU-parlamentet, kommissionen och ministerrådet äger rum. Trots att det är ett organ där några av de viktigaste besluten tas i EU råder ingen insyn i dessa möten. I tydlig kontrast mot den svenska offentlighetsprincipen går det varken att få ut dagordningar eller beslutsprotokoll. När parlamentet nyligen röstade om att handlingar från dessa möten ska offentliggöras röstade alliansens EU-parlamentariker nej.

Den växande lobbyismen är ett av EU:s största problem. Industrilobbyisternas dominans gör att förslag för att sätta stopp för miljöförstöring, farliga kemikalier eller klimatutsläpp ständigt urvattnas. För att komma till bukt med detta har vi föreslagit att proffslobbyister i Bryssel endast ska få tillträde till EU-parlamentarikerna om de registrerar sig i EU:s öppenhetsregister. Trots att en majoritet av parlamentarikerna stödde förslaget, och förslaget från och med årsskiftet blir verklighet, valde samtliga alliansledamöter att rösta emot.

Tack vare att medborgare satt press på politiker och att ett flertal ledamöter valde att gå emot partilinjen har steg i rätt riktning tagits vad gäller öppenhet i EU.

Men faktum kvarstår att Fredrick Federleys och Cecilia Wikströms liberala partigrupp i EU-parlamentet inte varit samarbetsvillig när det gäller förslag för mer öppenhet och reglering av lobbyism. Och det gäller i än högre grad den konservativa gruppen, dit M och KD hör, vilket också blir uppenbart om man tittar på hur de svenska ledamöterna har röstat.

Vi hoppas att Cecilia Wikström och Fredrick Federley framöver kommer att välja att leva upp till de fina orden om mer öppenhet och transparens i EU, och visa det även i handling.