Max Andersson

Vad EU-politiker gör en midsommarnatt…

Om det är någon som undrar så kan jag bekräfta att det var ett telefonmöte med EU-nämnden i natt från klockan 1:00 och ungefär en timma framåt. Vi fick en dragning från det senaste förslaget från en tämligen trött Cecilia Malmström, som följdes av frågestund.

Nämndens majoritet gav därefter sitt stöd åt förslaget (avvikande mening från v och mp), och fattade dessutom beslut om att regeringen inte skulle behöva väcka oss senare på natten såvida det inte händer något speciellt.

En sak som slog mig på mötet var att jag aldrig tidigare varit med på ett möte i riksdagen där medelåldern varit så anmärkningsvärt låg. Med några enstaka undantag var det nämndledamöterna under 35 som lyckats hålla sig vakna. Bortsett från att besluten inte blev bra så påminde det om nattplenum på en mp-kongress under 90-talet.

Jag kommer att skriva mer om fördragets innehåll senare idag.