Max Andersson

Tyskland bryter mot fördraget

Medan jag förberedde mig för dagens första EU-nämndsmöte så noterade jag ett uppenbart brott mot andan i det gällande fördraget.

Preambeln till EU-fördraget börjar med en uppräkning av diverse statsöverhuvuden:

”Hans Majestät Belgarnas Konung, Hennes Majestät Drottningen av Danmark, Förbundsrepubliken Tysklands President…”

[Jag hoppar några stycken]

”…SOM ÖNSKAR stärka solidariteten mellan sina folk samtidigt som de respekterar deras historia, kultur och traditioner.”

Preambeln är inte bindande, men om EU verkligen respekterade svenska traditioner skulle de inte hålla toppmöte på midsommarafton.