Max Andersson

Ungdomsrabatter upp till 26 år!

Fullmäktige kommer idag fatta beslut om att höja åldersgränsen för ungdomsrabatt på kollektivtrafiken till 26 år på regionresorna. Det är en framgång som vi i miljöpartiet och vänsterpartiet har kämpat för länge och nu har vi fått med majoriteten på tåget.

(Rent formellt så tas inte beslutet idag, men vi anslår pengar till Västtrafik så att styrelsen kan ta beslutet.)

Det är ändå skäl att vara glad.