Max Andersson

50 miljoner till kollektivtrafiken!

Miljöpartiet de Gröna är kollektivtrafikpartiet de Gröna. Om vi ska bygga ett hållbart samhälle så måste vi styra över trafiken från bil till buss och tåg.

I vår budget föreslår vi 50 miljoners tillskott utöver normalt index för att kunna bygga ut kollektivtrafiken, införa ungdomsrabatt upp til 25 år och hålla prisökningarna nere på samma nivå som inflationen.

Det är en linje vi drivit länge, och det är 46 miljoner mer än vad något annat parti.