Max Andersson

Ulrik Nilsson (m) citerar Mao

”Det spelar ingen roll om katten är svart eller vit, bara den fångar råttor.”

Översättning: Det spelar inte så stor roll om vi skär ner sjukvården eller fipplar med siffrorna, bara vi kan sänka skatt.